2017-04-02 09:36:07

Triệu phú đông lên như nấm trong một đất nước cộng sản

Việt Nam, một trong các nước cộng sản cuối cùng là một nước mà số các tỷ phú tăng nhanh nhất trên thế giới, trong khi khoảng cách giữa những người giầu và nghèo ngày càng lớn - các chuyên gia khẳng định.

200 người Việt đạt mức siêu giầu và mỗi người trong số họ đã có tài sản hơn 30 triệu USD. Số tỷ phú ở Việt Nam hiện đã tăng gấp bốn lần số với năm 2006, khi số người tham gia vào câu lạc bộ những người siêu giầu này mới chỉ có 50 người - theo báo cáo do hãng tư vấn của Anh, hãng Knight Frank làm.

Theo các chuyên gia của Knight Frank, việc tăng con số những người giầu ở châu Á là do kết quả "của nhịp độ phát triển chưa từng có của các nước như Việt Nam". Các chuyên gia dự báo là trong vòng mười năm tới số người giầu sẽ tăng thêm 170 % - tới con số 540 người và đây sẽ là tốc độ tăng lớn nhất trên thế giới.

Cũng theo nguồn trên thì đến năm 2026, con số các tài sản cá nhân ở Việt Nam đạt mức hơn 10 triệu đô la Mỹ sẽ tăng từ 610 hiện nay lên 1650, và số có một triệu đô sẽ tăng từ người 14 300 như bây giờ lên 38 600. Trong các năm gần đây việc tăng số triệu phú và tỷ phú ở Việt Nam mỗi năm lại đi kèm với việc bất bình đẳng về tài sản giữa nhóm đứng đầu về kinh tế này với phần đông dân Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về Chương trình Phát triển báo hiệu về hiện tượng này. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới thì "bất bình đẳng về cơ hội" là một trong các nguyên nhân chính của hố sâu về chênh lệch tài sản giữ số giầu và đa số dân Việt Nam. Các tài sản lớn nhất của Việt Nam hình thành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.

Sau khi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc vào năm 1975 thì ở đó có đến 70 % dân số thuộc cảnh nghèo. Theo số liệu năm 1992 con số này chỉ còn 58%, năm  2000 là 32 % và năm 2016 là 13 %.

Song trong vòng các năm gần đây điều này thay đổi, việc tăng trưởng kinh tế mang lại các món lợi lộc lớn cho những người giầu. "Việc tăng sâu sự mất công bằng về tài sản như hiện nay đang đe dọa các kết quả của mười năm phát triển kinh tế của Việt Nam" – các nhà phân tích của hãng Knight Frank kết luận và bổ sung là: "210 người giầu nhất ở Việt Nam kiếm đủ nhiều số tiền để có thể kéo 3,2 triệu người Việt Nam khỏi cảnh cực nghèo".

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng trong một số lần phát biểu đã thừa nhận là sự bất bình đẳng trong xã hội đang mỗi ngày càng sâu hơn trong khi rất nhiều cán bộ và đảng viên lại có cuộc sống xa hoa.

 NHV (Onet đưa theo tin Thông tấn xã Ba Lan PAP hôm 1/4/2017, nguồn http://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-komunistycznym-kraju-mnoza-sie-multimilionerzy/cbcks6e)

TTHPRESS_CONTENT_MODIFIED2017-04-02 09:45:38

TTHPRESS_LEAVE_A_COMMENT


Bình luận qua Facebook